توضيحات كامل :

ترجمه مقاله  فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان   تجارت الكترونيكي با  توجه به جنس و سن در 33 صفحه فارسي ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فارسي :

 

 

 

 

 

 

 

فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان   تجارت الكترونيكي با  توجه به جنس و سن

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگليسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencing factors of trust in consumer-to-consumer electronic commerce with gender and age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات فارسي : 33 صفحه ورد قابل ويرايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح ترجمه : متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه كالا : brmm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رايگان مقاله انگليسي : http://ofmas.ir/dlpaper/brmm.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ترجمه فارسي مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين 27 هزار تومان قادر به دانلود خواهيد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشي از ترجمه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده
اگرچه  مصرف كننده (C2C) تجارت الكترونيكي (تجارت الكترونيك) مشخص شده است و تجارت الكرونيك محبوبيت زيادي به دست آورده است  ، تمركز اصلي  B2C تجارت الكترونيكي بر مسير اصلي و منطقه موجود مي باشد ، بدون اينكه تفاوتي  بيني C2C و B2C تجارت الكترونيك ايجاد كند  . در اين مطالعه، يك مدل موثر  بر فكتورهاي  C2C تجارت الكترونيك، توسعه داده شد كه شامل چهار ديدگاه مي باشد :  (1) گرايش طبيعي به فاكتورهاي موجود  (NPT) به عنوان يك چشم انداز شخصيتي، (2) درك كيفيت وب سايت (PWsQ) با توجه به ويژگي هاي موجود  ، (3) اعتماد به  خريداران و  فروشندگان (oTBs) به عنوان يك چشم انداز معامله بين فردي، و (4) به رسميت شناختن شخص ثالث (TPR) به عنوان يك چشم انداز از ويژگي هاي سازماني مي باشد  . اين مطالعه همچنين نقش جنس و سن  را با توجه به  اعتماد C2C تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار داده است . نتايج نشان مي دهد كه PWsQ و TPR اعتماد را  در C2C تجارت الكترونيك به طور كلي تحت تاثير قرار مي دهند . با اين حال، موارد 40 و بيشتر از 40 سال تنها در  oTBs ممكن است اعتماد به C2C تجارت الكترونيك را تحت تاثير قرار دهند . بنابراين، ما متوجه شديم كه اعتماد به C2C تجارت الكترونيك را مي توان با فاكتورهاي سني مقايسه كرد  . به طور كلي، اين مدل به افزايش درك ما از اعتماد به C2C تجارت الكترونيك كمك مي كند . به طور خاص، درك عميق از اين موضوع  مي تواند براي تعيين استراتژي ها و اقدامات كاربران اينترنت براي تبديل شدن به خريداران آنلاين واقعي بسيار مفيد باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even though consumer-to-consumer (C2C) electronic commerce (e-commerce) has been found to be more popular, mainstream scholarship tends to focus on B2C e-commerce area without making a distinction between C2C and B2C e-commerce. In this study, a trust model in C2C e-commerce was developed, which incorporates four perspectives, namely, (1) natural propensity to trust (NPT) as a personality perspective, (2) perception of website quality (PWSQ) as a website feature perspective, (3) other's trust of buyers/sellers (OTBS) as an interpersonal transaction perspective, and (4) third party recognition (TPR) as an institutional feature perspective. This study also investigated the role of gender and age toward trust in C2C e-commerce. The results show that PWSQ and TPR influenced trust in C2C e-commerce in general. However, as far as those who are 40's and older than 40's go, only OTBS might influence trust in C2C e-commerce. Therefore, we found that trust in C2C e-commerce can be moderated by age factor. Overall, the model helps to increase our understanding of trust in C2C e-commerce. In particular, a deep understanding of this can be very useful to determine those strategies and actions leading the Internet users to become real online purchasers.