تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

هدف از اين پايان نامه تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني فيلم سازان زن ايراني مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 183
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي رسانه و علوم ارتباطات


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه رشته رسانه

تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

 
 
 
 
مقدمه:
اين تحقيق بر پايه مقوله هاي اصلي تحقيق يعني "مضامين فمينيستي" و "سينماي زن" در دو بخش يافته هاي پژوهش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در بخش نخست بر اساس مطالعه ي اسنادي(تاريخي) و مصاحبه تلاش مي شود توصيفي تاريخي از تحوّل مشاركت زنان ايراني و شكل گيري سينماي زنان با تأكيد بر سوابق بعد از انقلاب اسلامي (1357- 1387) ارائه گردد و در بخش دوّم بر اساس تحليل محتواي فيلم كاگردانان زن نتايج اين تحقيق توصيف شود.
 
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ايراني بعد از انقلاب اسلامي سال 1357 در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و سياسي و فرهنگي و پذيرفتن‌ مسئوليتها از مباحث‌ مهم‌ تلقي‌ مي‌شود.جايگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ايران نگاه هاي متفاوتي را در داخل و خارج كشور به خود جلب كرده و تحليلها و تفسيرهاي بسياري را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگي‌ حضور زن‌ در سينما نيز از اين‌ قبيل‌ است‌. تلاش  گسترده زنان ايراني براي حضور و مشاركت در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و ورود به زمينه هايي كه تا پيش از اين غير قابل دسترسي بوده حائز اهميت فراوان است. پژوهشگر در اين تحقيق برآن است كه ديدگاه فمينيستي زنان فيلم ساز ايراني را  با كمك ، بازنمايي فيلم هايي كه با حضور زنان در سينماي ايران به تصوير كشيده شده و بررسي مضاميني فمينيستي آنچه توسط اين فيلم سازان زن به نمايش درآمده را  بررسي كند.
 
 با مطالعه ي كتب و اسناد تاريخي مرتبط با مشاركت زنان ايراني و سينماي ايران با 13 تن از صاحب نظران، كارشناسان و كاگردانان مطرح ايران به شيوه ي مصاحبه ي عمقي گفت وگو شده است، و يا تحليل محتوا اين نتيجه به دست آمده كه زنان فيلمساز ايراني ، فيلم با مضامين فمينيستي مي سازند،  وسينماي آن ها سينماي جنسيت محور دانست، زيرا كه در آن شخصيت زن به عنوان كاراكتر اصلي همه فيلمهاي آن است، قهرمان فيلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. اين فيلم ها، روايت كننده قصه هاي زنانه است. شخصيت اصلي فيلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهاي مسئوليت زندگي را بر عهده گرفته و بيشتر فعاليت هاي زن بيرون از خانه شكل مي گيرد.
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش يكم: سير تحوّل مشاركت زنان ايراني و شكل گيري سينماي زنان 3

4-1-1- تحول مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در ايران 5
خواستهاي سياسي واجتماعي زنان بعد از انقلاب 9
4-1-2- سينماي زنان در ايران 14
سينما و فمينيسم در ايران: 17
ظهور زنان كارگردان در سينماي ايران 26
• تابو، محدوديت و سانسور در سينماي زنان ايران : 31
4-1-3- نگاه كارگردانان زن ايراني به مضامين زنان و فمينيسم 49
 
بخش دوم :تحليل محتواي فيلم ها 61
منابع 170
 
 
 
 

دستور العمل كد گذاري مضامين فمينيستي در فيلم هاي زنان سينماگر ايراني

 

Column

 

SPSS Variables

 

Description

1-4

Id

Story Id

شماره رديف مطلب

 

5

 

X1

 

Directors Names

 

نام زن كارگردان

1-   پوران درخشنده

 

 

2-   رخشان بني اعتماد

3-   تهمينه ميلاني

4-   منيژه حكمت

5-   مانيا اكبري

6-7

X2

Film

نام فيلم هاي منتخب

1-   زمان از دست رفته

2-   عشق بدون مرز

3-   نرگس

4-   بانوي ارديبهشت

5-   دو زن

6-   واكنش پنجم

7-   زندان زنان

8-   سه زن

9-   بيست انگشت

10-                      10+4

 

8

X3

وجود يا عدم قهرمان

1- دارد

2- ندارد

 

9

X4

وجود يا عدم ضد قهرمان

1- دارد

2- ندارد

 

10

X5

 نوع قهرمان در فيلم

1- زن

2- مرد

 

11

X6

نوع ضد قهرمان در فيلم

1- زن

2- مرد

 

12

X7

 

موقعيت شغلي زن در فيلم

1- شاغل

2- خانه دار

 

 13

X8

 

منزلت شغلي  زن

1.   سياسي

2.   تخصصي

3.   تجاري

4.   خلاقيت

5.   زيبايي شناسي

6.   كشاورزي

7.   يدي

8.   ارتش وخدمات

 

14

X9

منزلت شغلي  مرد

1-   سياسي

2-   تخصصي

3-   تجاري

4-   خلاقيت

5-   زيبايي شناسي

6-   كشاورزي

7-   دستي

8-   ارتش وخدمات

 

 

 

 

15

X10

 

موقعيت تحصيلي زنان در فيلم

1-   تحصيل كرده

2-   بي سواد

 

 

16

X11

ميزان تحصيلات زن در فيلم

 

1- ديپلم

2- فوق ديپلم

3-   ليسانس

4-   فوق ليسانس

5-   دكتري

17

X12

 

سن زنان در فيلم

 

1-  زير 15سال

2- 16 تا 30 سال

3- 31 تا 45 سال

4- 46 سال و بيشتر

 

18

X13

پوشش زنان در فيلم

 

1- چادر

2- مانتو

3- هر دو

 

19

X14

 

نوع روابط زن ومرد

1-   تفاهمي

2-   تفاوتي

3-   تعارضي

 

 

20

X15

شيوه ارتباط بين زن ومرد

 

 

 

 

1-   رابطه كلامي و چهره به چهره

2-   رابطه كلامي و بدون چهره به چهره

3-   رابطه غير كلامي و چهره به چهره

4-    فاقد ارتباط

 

21

X16

نوع روابط مرد با زن از لحاظ قدرت  

                                                 

1-   سلطه جو

2-   سلطه پذير

3-   هيچكدام

 

22

X17

 

نوع روابط زن با مرد از لحاظ قدرت  

 

1-   سلطه جو

2-   سلطه پذير

3-   هيچكدام

 

23

X18

رفتارهاي خشونت‌آميز عليه زنان در فيلم

1-   دارد

2-   ندارد

 

24

X19

اشكال خشونت

1-   خشونت‌هاي فرهنگي، اقتصادي

2-    قانوني و سياسي

3-   خشونت فيزيكي يا بدني

4-   خشونت رواني

5-   خشونت جنسي

 

25

X20

علت خشونت عليه زنان

1-   تبعيض قانوني

2-   تبعيض اجتماعي

3-   تبعيض اقتصادي

4-   تبعيض فرهنگي

5-   تبعيض سياسي

 

26

X21

عامل خشونت

1-   خانواده:پدر، برادر،شوهر..

2-   جامعه

3-   دستگاهاي دولتي

 

 

27

 

X22

جنسيت عامل خشونت

1-   مرد

2-   زن

 

28

X23

واكنش زن به خشونت

1-   خشونت مقابل

2-   تحمل كردن

3-   گريه كردن

4-   فرار از خانه

5-   شكايت دادن

6-   كمك خواستن

7-   مراجعه به مراكز مشاوره

 

 

29

X24

 

ميزان استفادة زنان از محصولات فرهنگي در فيلم‌ها

1-   كتاب

2-   روزنامه ومجله

3-   راديو

4-   تلويزيون

5-   موسيقي

6-   ماهواره

7-   اينترنت

 

 

 

 

30

X25

 

 

مهارت‌هاي زنان در فيلم‌ها

1- رانندگي

2- فيلم‌برداري و عكاسي

3- موسيقي

4- ورزش  


ات مرتبط:

برچسب‌ها:

[ 1398/7/14  ] [ ۰۹ ] [ yas-store ]
[ ]
[ ]